Tatt av kvinnen

Geir Lillejord er dragartisten som gikk fra nattklubb til Norske Talenter – med en stor frykt for at barnefamiliene skulle sette fredagstacoen i halsen.

Publisert i Varden 10. mai 2014ko1 ko2  ko4 ko5 ko6 ko7 ko8 ko9 ko10 ko11 ko12 ko13 ko15 ko16 ko17 ko18 ko19 ko20 ko22 lillejord1lillejord2lillejord3