Uteskolens mange muligheter

Smittevernreglene har fått lærere og elever ut i naturen. Friluftsforsker tror det har fått lærerne til å se uteskolens mange muligheter.

Fjerde klasse ved Siggerud skole har uteskole på grunn av koronapandemien. I skogen like ved skolen er det slått opp en leirplass. Der tar lærer Hanne med seg 14 elever og spiser lunsj, har storefri og matte og naturfagtime. Dagens time handler om symmetri, og elevene får i oppgave og lage et symmetrisk kunstverk av det de finner i skogen.

For bladet Utdanning.