Full City

31. juli 2009 gikk bulkskipet Full City på grunn utenfor Langesund. Skipet inneholdt 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje, og en kyststrekning på 75 kilometer mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder ble tilgriset av olje som følge av grunnstøtingen.fugl-fullcity2 fugl fullcity LilleFluer LilleFluer2 LilleFluer4 LilleFluer5 olje-kveld2 olje-kveld3 olje-kveld5 olje-kveld8 olje-kveld9 olje-kveld10 olje-kveld11 olje-kveld12 olje-kveld13 olje-kveld14 olje-kveld15 olje olje2 olje3 olje4 olje5 olje6 olje7 olje8 olje13 olje14 olje15 olje16 olje17 olje18 olje19 olje20 olje21 olje22 olje23 olje24 olje25 olje26 olje27 olje28 olje29 olje30 olje33 olje34 oljesoel2 oljetoerk rodekors_krogshavn Solheim_floelo WWF-solheim-pedersen