Olaf Aagedal

Han har brukt mye av livet på forstå hva tro betyr for andre. Selv er Olaf Aagedal fornøyd med at troen har blitt en vane.

Aagedal er kultursosiolog og forsker ved forskningsstiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

For Vårt Land mai 2017, i serien “Min Tro”.