Frykter for arbeidsplasser

Andøya flystasjon skal legges legges ned og Evenes flystasjon skal bygges ut. Det ønsker Forsvaret i sin langtidsplan. De ansatte i Andenes fortviler og frykter for arbeidsplasser og at mange finner seg sivile jobber som følge av flyttingen. Eller at forsvarsansatte flytter vekk fra Vesterålen. Ikke bare rammer dette forsvarets egne ansatte, men det har store ringvirkninger for lokalbefolkningen, mener de.

For Kommunal Rapport, januar 2017.