Tidlig opplæring i samiske Snåsa

Samisk språk er truet av utryddelse. I den sørsamiske hovedstaden tas språkopplæringen inn i barnehagen.

I den sørsamiske barnehagen i Snåsa snakker de både trøndersk og sørsamisk. Alle de tre samiske språkene er truet. Anslagsvis snakker 25.000 mennesker nordsamisk, snakker bare rundt 400 sørsamisk. I Snåsa bor det 2.200 innbyggere, rundt 100 av dem snakker sørsamisk.

For Kommunal Rapport, januar 2017.

Ordfører Tone Våg (Ap) og Rådmann Truls Eggen.