Kommunevalget 2019

De fire kommunene, Spydeberg, Høbol, Trøgstad, Askim og Eidsberg i Østfold slås sammen ved dette valget til Indre Østfold kommune. Her fra valget i Askim og valgvaken på kulturhuset.

Andre bolk med bilder er fra Sogndal, Leikanger og Balestrand kommuner. De tre ble slått sammen ved valget 2019. De tre kommunene hadde tre Ap-ordførere. Ved valget gjorde Senterpartiet et brakvalg, også i Sogn, og i den nye kommunen som heter Nye Sogndal kommune ble det valgt ny Sp-ordfører. Kommunestyret ble konstituert torsdag 3. oktober 2019 på Kviknes Hotel i Balestrand.

Begge oppdrag for Kommunal Rapport høsten 2019.