Bading

I Israel er det flere steder man kan bade. To av dem er Rødehavet og Dødehavet. Sistnevnte er det vannet i verden som er mest salt. Det er godt over 30% salt. Det er mye. I sjøen her hjemme er saltnivået på rundt 2-3%. Dødehavet ligger i overkant av 400 meter under havnivået.

Dødehavet. Badestranden til AHAVA.

 

Og noen bilder fra Rødehavet. Disse bildene er fra helt sør i Israel, ved byen Eilat.