Kirkemøtet 2019

I mars 2019 ble det årlige Kirkemøte holdt i Trondheim. Gudstjeneste fra Nidarosdomen.

For Vårt Land.