Oljevasking i telemarksskjærgården

Jeg har i dag besøkt Lille Fluer, en liten øy på grensa mellom Bamble og Kragerø. Her jobbes det fremdeles med opprydding etter alt oljesølet som ble forårsaket av “Full City” grunnstøtingen utenfor Langesund i månedskifte juli/august i år. Når du har sett disse bildene kan du se bilder fra dagene etter ulykken her.

lillefluer4-web

lillefluer5-web

lillefluer3-web

lillefluer2-web

lillefluer-web

krogshavn2-web

krogshavn-web