Husbrann

Like før påske hadde Bamble brannvesen en øvelse. I denne øvelsen var det bygningsbrann som stod på agendaen. Dette skrev jeg i Varden om øvelsen.

 

Beredskapsleder Nils Henrik Nilsen tenner på et av rommene slik at røykdykkerne kan øve på å finne og slukke brannen.

Hele 30 brannkonstabler var i sving på øvelsen.

Utrykningsleder Nils Åge Tangvald (oransje vest) passer på at alle på hvert røykdykkerlag er oppdatert på oppgavene de skal løse.

Dette er ledelsen i Bamble brannvesen. Fra venstre er leder for forebyggende avdeling, Pål Årseth, brannsjef Morten Meen Gallefos og beredskapsleder Nils Henrik Nilsen.